Регион

Село Българево е разположено в приморската част на историко-географската област Южна Добруджа, на 89 м надм. вис. Отдалечено на около 2 км северно от черноморския бряг, то притежава една от най-дългите брегови ивици от всички населени места по българското крайбрежие. За тази негова даденост допринася близостта на нос Калиакра, който се врязва на 2 км навътре в морето.

Селското землище е изцяло заето от равнинен релеф. Климатът е умерено-континентален със значително черноморско влияние, а почвите са предимно черноземни, с плитко разположени подпочвени води. Тук се среща богато разнообразие на флората и фауната, с характерната за тези земи степна растителност и обиталища на редки представители на птичия свят.  Наред с природно-археологическия резерват „Калиакра“, където е разположена едноименната крепост и се срещат защитени растителни видове, в землището на Българево се намира и местността „Болата“ (хабитат на редки птици), представляваща 6-километров криволичещ каньон с изменяща се растителност, пещери и езеро, на чийто вход от към морето е разположен живописен залив с прекрасен плаж. Недалеч се намират и природният резерват „Тауклиман“ (Птичия залив) и природо-археологическият резерват „Яйлата“.

Местните природни условия благоприятстват за развитие на: туризъм (на 10 км североизточно от селото се намира и курорта „Русалка“), високопродуктивно земеделие (предимно зърнопроизводство, както и лозарство, овощарство и др.), риболов, мидепроизводство (мидена ферма в местността „Дълбока“). Освен това, през последните години умело се използва силата на вятъра за производство на електроенергия (в района има над 100 вятърни генератори).

Според преданията селото е основано от 7 семейства. Фамилиите им все още са запазени. То е сменяло мястото си. Било е по пътя към Калиакра, но е възникнала епидемия и се е преместило на сегашното си местонахождение. По-късно се заселват цели родове българи от Котленско, Еленско и Ямболско, дошли с вълните на емиграция от вътрешността на България към слабо населената по онова време Добруджа (средата на XIX век). Българево е последното населено място в Добруджа, което пада под румънско владение.

Местните жители са православни християни. В Българево никога не са живели хора с друго изповедание, което личи включително от храмовете и от названията на селото. Възрастните жени са много набожни и спазват стриктно каноните. Селото е известно още като „селото с 2 църкви“ – българска и гръцка.

 

Туризмът, земеделието, дребното занаятчийство и риболовът са основен източник на доходи в селото. То е известно в региона с най-сладките пъпеши и дини, които отглеждат жителите му. На 20 август 2011 г. е проведен първият по рода си „Празник на пъпеша“, който поставя началото на ежегодно честване с много танци, музика, изложби. В последните години село Българево развива своята инфраструктура, увеличавайки предложенията си за престой в много частни квартири и семейни хотели. В близост до селото се намират няколко големи вятърни парка (от които с най-голямо чуждестранно участие от компаниите Mitsubishi, Япония и AES Wind Energy, САЩ), надхвърлящи общо над 100 бр. вятърни генератори. Инвестициите са главно чуждестранни, с българско участие.

Известна културна забележителност до село Българево е резерватът „Нос Калиакра“. Отличава се с богати растителни и животински видове. За запазване на резервата източниците на животински и растителен свят селото е включено в българско-швейцарска програма за опазване на околната среда, за което в центъра на Българево е изграден богат културно-информационен център.