Политика на поверителност

Когато използвате услугите на онлайн магазин calacria.com, Вие ни поверявате лична информация. Целта на този документ е да Ви помогнем да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

I. Каква информация представлява лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните („GDPR“), личните данни се определят като: „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

II. Какви лични данни събираме и с каква цел ги обработваме?

1. Данни за Вашият профил в calacria.com. Личните данни, които обработваме, са следните:

 • име и фамилия
 • телефонен номер
 • email
 • адреси за доставка
 • IP адрес
 • История на поръчките

Целта е създаване и поддържане на профил в електронния магазин, възможност за поръчка и доставка на избраните от Вас артикули.

2. Бисквитки / Cookies

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта. С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва изпраща малки файлове с данни, наречени бисквитки или cookies. Те временно съхраняват информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на уебсайта. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

 • Системни бисквитки – Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, за удостоверяване на влизането във Вашия потребителски профил чрез име и парола, за запазване на избраните стоки в количката за пазаруване, за запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, запазване на индивидуални предпочитания на потребителя и други важни фукнции. Системно необходими са и бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Част от тези бисквитки, са сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра. Други могат да се съхраняват по-дълго време на устройството и могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра – те се наричат постоянни.
 • Бисквитки на трети страни – използват се за анализ на ефективността на отделните страници от уебсайта, за контекстна реклама и коригиране на грешки. Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics, Facebook pixel.

Деактивиране на бисквитки. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта. Ако се притеснявате най-много за рекламните бисквитки на трети страни, които ние и други рекламодатели ползваме, можете да зададете своите предпочитания и да ги управлявате от тук: Your Online Choices site

III. В кои случаи calacria.com предоставя за обработка лични данни на трети лица?

Следните организации може да получат от нас, само при необходимост и за описаните цели Ваши лични данни:

 1. За извършване на доставка – куриерската фирма, която доставя Вашата поръчка
 2. При закупуване на стоки на изплащане (с изрично съгласие от Ваша страна) – банковите институции, с която работим за осигуряване на стоков кредит за Вашата покупка;
 3. За счетоводни цели – счетоводната кантора, която ни обслужва;
 4. За аналитични или маркетингови цели – Google, FaceBook и други рекламни мрежи и платформи
 5. Други случаи. Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи, като НАП и НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Всички трети страни, които може да получат данните Ви, са задължени от нас да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите, утвърдени и действащи в Калакрия ЕООД.

IV. Съгласие:

Със съгласието Ви да приемете тези Условия за поверителност, Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за една или повече от указаните от нас цели.

Съгласието е необходимо, за да можем да обработваме описаните лични данни законосъобразно.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като подадете отказ от съгласие за обработка на лични данни онлайн или лично чрез подписан формуляр за отказ, при поискване от Вас, в нашия магазин.

V. Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организации

calacria.com не предава Вашите лични данни на трети лица извън ЕС, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

VI. Период на съхраняване на данните:

calacria.com ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн, за следния период от време:

 1. Всички документи, свързани с поръчката и доставката на стоки – 5 години,
 2. Всички документи документи за данъчен контрол – 10 години (на основание закона за счетоводството)
 3. Всички данни за Вашия профил в calacria.com – до оттегляне на съгласие или закриване на акаунта от съответния линк в сайта.
 4. Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация – 5 години
VII. Вашите права като субект на личните данни:

Вие, в качеството си на субект на данните във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права:

 1. Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от calacria.com и право на достъп по всяко време до личните си данни. Имате право да поискате от calacria.com личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни.
 2. Имате право да поискате от calacria.com да коригира, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални
 3. Имате право да поискате от calacria.com личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени от Вас за доставка на стоки или за сключване на договор за закупуване на стоки на изплащане;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4. Имате право да поискате от calacria.com да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Калакрия ЕООД;
 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • Имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

5. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв се явява:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2
Интернет страница: https://www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез calacria.com , можете да го направите на посочените данни за контакт на нашия уебсайт.

VIII. Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

Калакрия ЕООД ще събира, съхранява и обработва предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни.

Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

IX. Политика за уреждане на спорни ситуации:

Нашата политика е доброволно да уреждаме всички възникнали спорни ситуации във връзка с обработването на Ваши лични данни и за това ще приветстваме, ако първо да се свържете с наш служител, преди да подадете директно жалба до надзорния орган.

В случай, че не намирате отговор на въпрос относно личните Ви данни, желаете да оттеглите съгласие или имате възражение или препоръка моля да се свържете с нас по някой от следните начини:

Адрес: 9660 с. Българево, обл. Добрич
Телефон: 0888 24 29 23
Email: office@calacria.com