Дават право да се засаждат нови лозя

Лозята за производство на винено грозде всяка година ще може да нарастват. Площта с лозови насаждения обаче ще се увеличава с не повече от 1% от общата площ на засадените лозя в страната към 31 юли на предходната година. Това гласи изцяло нов закон за виното и спиртните напитки, който е пуснат за обществено обсъждане. Възможността за разширяване на лозовите насаждения се дава с новите директиви на ЕС. От 2012 г. насам засаждането на нови лозя с винено грозде с търговски цели беше забранено по изискване на ЕС. Като право на засаждане имаше само, ако бъдат изкоренени стари лозя, или с експериментална цел.

Всяка година в срок до 1 май директорът на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) ще определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за нови лозови насаждения, който не може да бъде по-кратък от 30 дни, пише в новия проектозакон. Разрешенията за нови насаждения ще се издават не по-късно от 1 август и ще бъдат със срок на валидност от три години.

Върху етикетите на спиртните напитки по желание ще може да се поставя информация за калориите, дали напитката има медали и отличия, къде е отлежавала и колко пъти е била дестилирана, пише в проектозакона.

За водка, произведена от суровини от земеделски произход, различни от зърнени култури и/или картофи върху етикета задължително ще бъдат посочвани суровините, от които е произведена.

Източник: в. Труд